Updates
22.01.2019 - Version 6.6.4 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border

Română

 

 • Comanda /testers este disponibilă acum și pentru lideri/sublideri pentru a vizualiza testerii activi.
 • Mai multe interioare de HQ-uri solicitate de către lideri au fost modificate.
 • A fost adăugată comanda /inmission pentru admini prin care ei pot vizualiza o listă cu toți jucătorii aflați în misiuni.
 • Adminii vor fi de acum anunțați atunci când un jucător se deplasează pe jos (surfly, prototype, etc.) cu o viteză mai mare decât este normal.
 • Comanda /enter are acum o restricție de 30 de secunde pentru gangsterii care au un war activ pe turf-ul pe care este amplasată intrarea în HQ-ul lor. Mai exact, un gangster care are war pe turf-ul HQ-ului va putea intra în HQ doar dacă au trecut 30 de secunde de când a ieșit din HQ.
 • Textele departamentelor pentru procesarea suspecților prin kill sau arrest au fost modificate într-un mod mai scurt și mai concis.
 • În curtea jail-ului va fi acum blocată intrarea în subsolul de la Area 51.
 • Helperii vor auzi un sunet specific atunci când un jucător intră în conversație cu ei pentru a-i ajuta.
 • Pentru a mai elibera spațiul de la DealerShip au fost adăugate mai multe poziții de spawn în toate cele 3 orașe pentru vehiculele care se câștigă și care au de obicei preț 0 (de la Crates, Advent, diverse evenimente pe server, etc).
 • Celulele de la jail se vor deschide acum automat în intervalul 08:00-02:00.
 • De acum membrii departamentelor pot confisca drogurile și materialele jucătorilor chiar dacă au sub nivel 3.
 • Membrii departamentelor nu mai pot purta skin cu valoare sub 1KK.
 • Jucătorii nu mai pot abuza de unele animații pentru a primi ore jucate fiind pe /sleep.
 • S-a rezolvat problema prin care uneori mai rămâneau anumite obiecte de mobilier în casă după vânzare.
 • De acum faction-log-ul nu va mai conține ca dată de intrare în facțiune data la care a primit invite pentru teste, ci va conține data la care a trecut testele.
 • A fost adăugată o rezolvare pentru gangsterii care reușeau să-și omoare coechipierii pe turf.
 • Mai multe posturi de radio de tip Pirate FM au fost eliminate deoarece nu mai funcționau și a fost adăugat un nou post de radio cu muzică italiană.
 • A fost introdusă o modalitate prin care adminii nivel 6 pot seta unei case un preț în Gold:
  • Jucătorii pot cumpăra respectivele case folosind Gold.
  • Dacă o anumită casă are setat atât preț în Gold cât și preț în bani, jucătorul va alege modalitatea de plată (Gold sau Cash) printr-un dialog afișat de comanda /buyhouse.
  • Cumpărarea unei case cu Gold nu se efectuează prin simpla tastare a comenzii /buyhouse, ci de fiecare dată se afișează o căsuță de dialog unde sunteți informați cât Gold veți plăti si veți putea alege dacă veți continua sau anula cumpărarea cu Gold a casei.
  • Se poate seta preț în Gold atât pentru casele care sunt deja deținute de un jucător cât și pentru casele deținute de stat.
  • În momentul cumpărării cu Gold a unei case care are proprietar, Gold-ul plătit va fi transferat vechiului proprietar al casei.
  • Dacă respectiva casă cumpărată cu Gold este deținută de stat, atunci Gold-ul plătit nu va merge la niciun jucător (este eliminat de pe server).

 


 

English

 

 • /testers command is now available for leaders / sublists to view active testers.
 • Several HQ interiors required by leaders have been modified.
 • Added command /inmission for admins through which they can view a list of all players on missions.
 • Admins will now be notified when a player moves (surfly, prototype, etc.) at a faster speed than normal.
 • Command /enter now has a 30 second restriction for gangsters who have an active war on the turf on which the entrance to their HQ is located. More specifically, a gangster who has a war on the HQ turf will only be able to enter the HQ if it has been 30 seconds since he left the HQ.
 • The texts of the departments for the suspect's kill / arrest have been changed in a shorter and more concise way.
 • In the jail yard the entry into the basement of Area 51 is now blocked.
 • Helpers will hear a specific sound when a player enters conversation with them.
 • In order to free the space from the DealerShip, more spawn positions have been added in all three cities for vehicles winned which usually have a 0 price (from Crates, Advent, various events on the server, etc.).
 • The cells in the jail will now automatically open between 08:00-02:00.
 • From now on, department members can confiscate players' drugs and materials even if they are below level 3.
 • Members of the departments can no longer wear skin under 1KK.
 • Players can no longer abuse some animations to get some played hours on /sleep.
 • It has been solved the problem that sometimes some furniture items remain in the house after the sale.
 • From now on, the faction log will no longer contain the date when the player received test invitations, but will contain the date when the player passed the tests.
 • There was added a solution for the gangsters who managed to kill their teammates on the turf.
 • Several Pirate FM radio stations have been removed as they were no longer functioning and a new Italian radio station was added.
 • There was introduced a way that level 6 admins can set a house a Gold price:
  • Players can buy these houses using Gold.
  • If a particular house has both a Gold price and a cash prize, the player will choose the payment method (Gold or Cash) through a dialog displayed by /buyhouse command.
  • Buying a Gold House is not done simply by typing the command /buyhouse, but each time a dialog box is displayed where you are informed about how much Gold you will pay and you will be able to choose whether to continue or cancel the Gold purchase of the house.
  • You can set a price in Gold for both cases: houses that are already owned by a player and houses owned by The State.
  • When buying with Gold a house which is owned by a player, the paid Gold will be transferred to the old owner of the house.
  • If the Gold-bought house is owned by The State, then the paid Gold will not go to any player (it is removed from the server).
11.01.2019 - Version 6.6.3 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2019 - Version 6.6.2c - by Adi007
3.1    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2018 - Version 6.6.1 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.11.2018 - Version 6.6.0 - by Adi007
4.4    star_border star_border star_border star_border star_border
26.10.2018 - Version 6.5.9b - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
19.09.2018 - Version 6.5.9 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
16.09.2018 - Version 6.5.8b - by Adi007
4.1    star_border star_border star_border star_border star_border
09.09.2018 - Version 6.5.8 - by Adi007 and TheKillerFish
3.4    star_border star_border star_border star_border star_border
01.09.2018 - Version 6.5.7 - 10 Years Together! - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
13.08.2018 - Version 6.5.6 - by FnZ. and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
01.08.2018 - Version 6.5.5 - by Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
20.07.2018 - Version 6.5.4 - by Adi007 and FnZ.
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.05.2018 - Version 6.5.3 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2018 - Version 6.5.2 - by Adi007
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
18.02.2018 - Version 6.5.1 - by Adi007 and FnZ.
3.2    star_border star_border star_border star_border star_border
07.02.2018 - Version 6.5.0b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.01.2018 - Version 6.5.0 - by Adi007 and FnZ.
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
07.01.2018 - Version 6.4.9 - by Adi007 and FnZ.
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
24.12.2017 - Version 6.4.8 - by Adi007
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
13.12.2017 - Version 6.4.7 - by Adi007 and FnZ.
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.12.2017 - Version 6.4.6 - by Adi007 and FnZ.
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.11.2017 - Version 6.4.5b - by Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
27.11.2017 - Version 6.4.5 - by Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
17.11.2017 - Version 6.4.4 - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2017 - Version 6.4.3 - by Adi007 and FnZ.
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
24.09.2017 - Version 6.4.2 - by Adi007 and FnZ.
4.7    star_border star_border star_border star_border star_border
11.09.2017 - 6.4.1 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2017 - Version 6.4 - by Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.06.2017 - Version 6.3.9 - by Adi007
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2017 - Version 6.3.8 - by TheKillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
01.05.2017 - Version 6.3.7 - by TheKillerFish and Adi007
4.6    star_border star_border star_border star_border star_border
09.04.2017 - Version 6.3.6 - by Adi007 and TheKillerFish
4.8    star_border star_border star_border star_border star_border
31.03.2017 - Version 6.3.5b - by Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
18.03.2017 - Version 6.3.5 - by TheKillerFish and Adi007
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
06.02.2017 - Version 6.3.4b - by TheKillerFish and Adi007
4.5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.02.2017 - Version 6.3.4 - by TheKillerFish and Adi007
4    star_border star_border star_border star_border star_border
16.12.2016 - Version 6.3.3b - by TheKillerFish
3.8    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2016 - Version 6.3.3 - by TheKillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
24.10.2016 - Version 6.3.2b - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
30.08.2016 - Version 6.3.2 - by TheKillerFish and Adi007
4.2    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2016 - Version 6.3.1b - by Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
28.07.2016 - Version 6.3.1 - by TheKillerFish and Adi007
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.07.2016 - 6.3.0 - by Adi007
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.07.2016 - Version 6.2.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2016 - Version 6.2.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
25.06.2016 - Version 6.2.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.06.2016 - Version 6.2.6b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2016 - Version 6.2.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.05.2016 - Version 6.2.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
27.04.2016 - Version 6.2.4 - by TheKillerFish
3.6    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2016 - Version 6.2.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.04.2016 - Version 6.2.2b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.03.2016 - Version 6.2.2 - by TheKillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2016 - Version 6.2.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
15.02.2016 - Version 6.2.0 - by TheKillerFish
3.9    star_border star_border star_border star_border star_border
25.01.2016 - Version 6.1.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.01.2016 - Version 6.1.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
29.12.2015 - Version 6.1.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.12.2015 - Version 6.1.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.12.2015 - Version 6.1.5 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
22.11.2015 - Version 6.1.4 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
08.11.2015 - Version 6.1.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
29.10.2015 - Version 6.1.2 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
20.10.2015 - Version 6.1.1 - by TheKillerFish
2.8    star_border star_border star_border star_border star_border
28.09.2015 - Version 6.1.0 - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
12.09.2015 - Version 6.0.9b - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
31.08.2015 - Version 6.0.9 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
23.08.2015 - Version 6.0.8 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.08.2015 - Version 6.0.7 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
03.08.2015 - Version 6.0.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
15.07.2015 - Version 6.0.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.07.2015 - Version 6.0.4 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.06.2015 - Version 6.0.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2015 - Version 6.0.2 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
14.06.2015 - Version 6.0.1b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
31.05.2015 - Version 6.0.1 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
13.05.2015 - Version 6.0.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.05.2015 - Version 5.8.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2015 - Version 5.8.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2015 - Version 5.8.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.03.2015 - Version 5.8.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
21.03.2015 - Version 5.8.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.03.2015 - Version 5.8.4b - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.03.2015 - Version 5.8.4 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
16.02.2015 - Version 5.8.3 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
27.01.2015 - Version 5.8.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
30.12.2014 - Version 5.8.1c - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
23.12.2014 - Version 5.8.1b - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.12.2014 - Version 5.8.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.12.2014 - Version 5.8.0b - by TheKillerFish
3.3    star_border star_border star_border star_border star_border
28.11.2014 - Version 5.8.0 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
09.11.2014 - Version 5.7.9 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.10.2014 - Version 5.7.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.10.2014 - Version 5.7.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.10.2014 - Version 5.7.6 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
22.09.2014 - Version 5.7.5 - by TheKillerFish
3    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4a - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
14.09.2014 - Version 5.7.4 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
07.09.2014 - Version 5.7.3 - by TheKillerFish
3.7    star_border star_border star_border star_border star_border
25.08.2014 - Version 5.7.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
17.08.2014 - Version 5.7.1 - by TheKillerFish
4    star_border star_border star_border star_border star_border
11.08.2014 - Version 5.7.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
04.08.2014 - Version 5.6.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
02.08.2014 - Version 5.6.8 - by TheKillerFish
4.3    star_border star_border star_border star_border star_border
30.07.2014 - Version 5.6.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
18.07.2014 - Version 5.6.6 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
07.07.2014 - Version 5.6.5 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
03.07.2014 - Version 5.6.4 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
22.06.2014 - Version 5.6.3 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
11.06.2014 - Version 5.6.2 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
06.06.2014 - Version 5.6.1 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
01.06.2014 - Version 5.6.0 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
26.04.2014 - Version 5.5.9 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.8 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
19.04.2014 - Version 5.5.7 - by TheKillerFish
5    star_border star_border star_border star_border star_border
13.04.2014 - Version 5.5.6
5    star_border star_border star_border star_border star_border
05.04.2014 - Version 5.5.5
5    star_border star_border star_border star_border star_border